Genomförda aktiviteter

Här presenteras genomförda aktiviteter som arrangerats av Industrihistoriska föreningen i Västerås sedan 2009. Informationen vänder sig till såväl medlemmar som till alla andra med intresse för föreningens verksamhet. Obs ordningen är omvänd, det vill säga det senaste ligger överst, längre ner går man bakåt i tiden.

År 2019

Årsmöte 2019 och öppet seminarium ”Surahammars Bruks roll i svensk bilhistoria”
Årsmötet hölls den 2019-03-21 i Västmanlands länsmuseums samlingssal. Efter årsmötet höll Lars Mjörning en presentation: ”Surahammars Bruks roll i svensk bilhistoria”. Han började med att berätta om tillverkning av järnvägshjul i Surahammars bruk, vilket ledde till tillverkning av järnvägsvagnar i Södertälje och senare till utvecklandet av en bil. Efter några första prototyper tillverkades "Vabis 1903". Den ställdes ut i Paris 1903. Scania-Vabis är kända för lastbilstillverkning. Surahammarsbilen stationerades i Surahammar och har renoverats några gånger, senast med start 2014. Målet var att få den körduglig och att delta i det årliga bilrallyt London-Brighton. Tävlingen är endast öppen för bilar äldre än år 1905. Surahammarsbilen blev körduglig, transporterades till England och deltog med i rallyt i november 2018. Renovering och tävlingsdeltagande gjordes av medlemmar i Aros Motorveteraner, hemmahörande i Västerås. Vi fick också se en engelsk film från Scania-Vabis som visade tävlingen. Seminariet avslutades med en frågestund. Seminariet samlade cirka 40 åhörare.

Text: Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Öppet seminarium efter årsmötet. Lars Mjörning presenterar Vabis 1903. Foto Lennarth Jäder.  (CC BY 4.0). Surahammarsbilen Vabis 1903 klar för start. Foto med tillstånd från Aros Motorveteraner.

Ramnäs Bruk AB tillverkar kätting sedan 1590.
Vi var 20 deltagare i en guidad tur i Ramnäs bruk den 2019-02-21. Här tillverkas kätting i en bransch som är mycket föränderlig. Huvudsakliga kunderna är offshoreplattformar och stora fartyg. Norsk fiskodling utökar och behöver också ankarkätting. Vi blev visade runt i fabriken där varmröda ämnen automatiskt kröks till kättinglänkar som om det vore falukorv, krokas i varandra och svetsas ihop under ett gnistregn. Vi klev runt bland berg av kätting. En kättingleverans fyller flera järnvägsvagnar. Stort tack till guiden. Därefter fortsatte vi till "Söderhammar", som är Ramnäs-Virsbo Hembygdsförenings klubbstuga. Det är en gammal smedbostad där fyra smeder hade var sitt rum med kök. Nu finns ett rum som smeden hade det, ett rum är skolmuseum och i samlingssalen fick vi fika och lugna ner öronen efter fabriksbesöket.

Text: Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Ramnäs bruk. Kättinglänkar böjs till och svetsas ihop. Foto Ulf Kjellsson.  (CC BY 4.0). Berg av kätting och en guidad grupp. Foto: Ulf Kjellsson.  (CC BY 4.0).

År 2018

Föreningens egenproducerade film med intervju av ABBs tidigare VD, Sten Jakobsson, visades på Elektrabiografen den 20 november 2018.
Vi välkomnades av föreningens ordförande Sören Bååth. Sten Jakobsson berättar i filmen färgstarkt om framgångar och svårigheter under sin karriär, som bara den kan göra som själv var med och ledde när det hände. Efter filmen svarade Sten Jakobsson på frågor och berättade självmant en del intressanta berättelser från bland annat kabeltillverkning och kabelförläggning på havsbotten. Vi hade bokbord med böcker och filmen som USB-sticka till salu. Man kan nu betala både kontant och via Swish. Information om filmen finns i denna hemsida under fliken Filmer.

Text: Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Sten Jakobsson Sten Jakobsson intervjuas av Sören Bååth. Foto: från filmen. Licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Visningar av ABBs historiska arkiv, september och oktober 2018.

ABB har ett historiskt arkiv med produkter, dokumentation och minnen från tiden sedan ASEA bildades 1883 och framåt. Arkivet har nyligen flyttats till Melkerhuset i Västerås och har nu i september och oktober visats vid fyra tillfällen för totalt 40 besökare. Visningen tog cirka 1 och en halv timme och vi blev guidade av Industrihistoriska föreningen. Besökarna var väl kunniga i olika områden. Visningarna uppskattades stort, flera frågor kom och diskussioner uppstod.

Text: Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Karl-Axel Jakobsson guidar. Här en renoverad 30 hkr likströmsmotor från 1901 som gått i Hamburgerbryggeriet i Stockolm. Foto Lennarth Jäder.  (CC BY 4.0). Lars Mjörning berättar om styrning av motorer och drivning av valsverk. Foto: Ulf Kjellsson.  (CC BY 4.0).
Ulf Kjellsson visar några udda ASEA-produkter: gyroskop till jagare, nödstopp av hiss och modell av ångdriven turbin för tankerskepp. Foto: Lennarth Jäder, licens:  (CC BY 4.0). Lennarth Jäder demonstrerar den gamla manuella tryckpressen "Pearl" som använts i Västra Aros tryckeri AB (VA-tryck), en gång ASEA-ägt. Foto: Ulf Kjellsson, licens:  (CC BY 4.0).

Carl Henning och hans bilder i färg från 1940-talets Västerås.

På Skallbergets Servicehus höll Lars Henning föredrag om sin farfar Carl Henning den 26 september 2018. Carl Henning var som ordförande i Vatten- och Gasverksstyrelsen initiativtagare till bildandet av Tekniska Verken, numera Mälarenergi. Vid sidan av Carl Hennings yrkesverksamhet som överingenjör vid järnvägen (SWB) hade han ett flertal kommunala förtroendeuppdrag och var även amatörarkitekt med uppdrag från såväl kommunen som privatpersoner. Med en småbildskamera dokumenterade han Västerås under 1940-1945. De cirka 400 färgbilderna finns tillgängliga i  Västerås Stadsarkiv.

Text: Lars Henning, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Bomanska gården 1945 Bomanska gården, Stora Gatan 27 (nu 21) i Västerås 1945. Foto: Carl Henning, bild via Västerås Stadsarkiv.

Studieresa till Fagersta: Bruksmuseet och Seco tools.

Vi var 21 deltagare som reste den 2018-04-26 till Fagersta. Bruksmusei vänners ordförande Lennart Andreasson hälsade välkommen och berättade om järnets historia i Fagersta. Det fanns tre bruk: Semla, Fagersta och Västanfors. Senare koncentrerades verksamheten till Fagersta. Fagersta bruk hade 5 000 anställda år 1983 och var storproducent av stål och produkter. I dag finns Seco Tools, Epiroc och Fagersta Stainless kvar. Bruksmusei vänners hela styrelse var med och visade museets föremål. Efter lunch besökte vi Seco Tools, en av Västmanlands tre största industrier. Här tillverkas hårdmetallverktyg för att skära, svarva och borra i stål. Vi fick se en film om företaget och en rejäl rundvandring guidade av två pigga och kunniga guider. Vi fick se de flesta aktiviteter i framställandet av hårdmetallverktyg. Verkligheten är alltid mer komplicerad än man trodde. Vi avslutade med fika i Västanfors bygdegård. Publicerat 2018-04-27. Text: Ulf Kjellsson.

Text: Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Fagersta bruksmuseet Fagersta bruksmuseet. Monter som var utställd vid världsutställningen i Paris år 1900. I bakgrunden Lennart Andreasson. Foto: Lennarth Jäder, licens:  (CC BY 4.0).

Industrihistoriska föreningen får diplom vid Västmanlands hembygdsförbunds årsmöte.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening höll årsmöte den 2018-04-21 i Kulturhuset Korpen i Skinnskatteberg. Industrihistoriska föreningen representerades vid årsmötet av ordföranden Sören Bååth, sekreteraren Gunnel Lundin och hemsideansvarig Ulf Kjellsson.

Programmet började i Karmansbo smedja med utvalsning av ett upphettat järnämne. Smeder var den här gången ett ungdomligare lag av frivilliga. Vattenhjulet kunde inte köras på grund av is i vattenrännan. Smederna berättade om hur traditionen att valsa och smida i Karmansbo nu förs över till en ny generation. Därmed kan den årliga Karmansbodagen (Järnets dag) fortsätta som vanligt första lördagen i juli, cirka kl 10 - 13. Detta kan rekommenderas som besöksmål. Därefter besågs det egendomliga mausoleet vid Färna herrgård. Lunch intogs i Färna herrgård.

Gunnel Lundin, Sören Bååth och Ulf Kjellsson i Karmansbo smedja. Foto: Ulf Kjellsson, licens CC-BY 4,0. Det glödande järnämnet förs in i valsverket i Karmansbo sett genom svänghjulet. Foto: Ulf Kjellsson licens CC-BY 4,0.
Sören Bååth tar emot en blombukett av hembygdsförbundets sekreterare Ann Österberg. Till höger Carl-Magnus Gagge. Foto: Ulf Kjellsson, licens CC-BY 4,0. Diplom och verksamhetspris till Industrihistoriska föreningen. Inscannat av Industrihistoriska föreningen.

Utmärkelser vid hembygdsföreningens årsmöte

Industrihistoriska föreninge i Västerås fick ta emot ett verksamhetspris som består av ett diplom och en penninggåva om 5 000 kr, med följande motivering:
Industrihistoriska föreningen i Västerås är en ovanlig hembygdsförening som har fokus på Västerås industrihistoriska arv. På hemsidan, industristaden.se, samlar och publicerar de bilder, filmer, berättelser och intervjuer av och med personer som är av betydelse för länets industriella historia. En stor del av materialet är också tillgängligt på DVD. Industrihistoriska föreninges insatser bidrar till att stärka och bevara intresset för kulturmiljöer i länet.

Avgående länsmuseichefen Carl-Magnus Gagge som lämnade över diplomet, nämnde också industrihistoriska föreningens initiativ till samordning av industrihistoriska föreningar i Västmanland genom att skapa en grupp för att inspirera. Industrihistoriska gruppen leds av Bengt Lindh som också tog tillfället i akt att att berätta om gruppens planer.

Om Västmanlands Hembygdsförbund

Industrihistoriska föreningen är medlem i Västmanlands Hembygdsförbund. Av de över femtio föreningar som ingår i hembygdsförbundet Västmanland finns det några tekniska föreningar förutom Industrihistoriska föreningen: Kalklinbanans vänner (Köping), Ångkraftverkets vänner (Västerås) och Karmansbo bruksmiljö. Om Du vill veta mer om hembygdsförbundet gå in på www.hembygd.se/vastmanland. Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening ger tillsammans med länsmuseet ut årsböcker och tidskriften Spaning.
Publicerat 2018-04-25. Text: Ulf Kjellsson, licens:  (CC BY 4.0).Industrihistoriska föreningen i Västerås årsmöte 2018 med öppet seminarium, Skultuna mässingsbruk genom tiderna.

Traditionsenligt årsmöte hölls den 2018-03-22 i hörsalen i Västmanlands läns Museum med 30-talet medlemmar närvarande. Öppet seminarium var denna gång ”Skultuna Messingsbruk genom tiderna”. Bengt Andersson, Skultuna Hembygdsförenings ordförande berättade. Hans Göran Lindberg hade byggt alla modeller av byggnader och verkstäder som visades både på bild och i en medhavd modell. Publicerat 2018-04-24. Text : Ulf Kjellsson, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).

Skultuna modell: brännugnen En av alla små modeller av byggnader från Skultuna. Detta är den gamla brännhyttan som användes vid framställning av mässingsplåt i Skultuna messingsbruk. Foto: Lennarth Jäder, licens:  (CC BY 4.0).

År 2017

Guidade turer i Surahammar: Bruksmuseet och MC-museet Gyllene Hjulet.

Ett 20-tal medlemmar i industrihistoriska föreningen gjorde en utflykt till museer i Surahammar den 2017-10-25.
 Bruksmuseet innehåller maskiner för tillverkning av stångjärn och järnvägshjul. Lokalen är den ursprungliga för järntillverkning. Här finns puddelugn, mublingshammare, vällugn och valsverk på sin plats när de användes. Maskiner för tillverkning av ekrade järnvägshjul är i original. Dessa användes tills man övergick till helhjul i början av 1900-talet. Vår guide berättade livfullt om hur maskinerna användes och visade en film hur arbetet gick till på den tiden. Därefter visades vagnhallen med det lilla ångloket Vaulunder, flera järnvägsvagnar och några hästdragna vagnar. Slutligen visades lysmaskinhuset som innehåller elektriska maskiner. Efter denna visning intogs lunchfika i Stenhuset.
 MC-museet Gyllene hjulet innehåller ca 120 fordon, motorcyklar, mopeder och cyklar. Därtill finns Sveriges första bil från 1897 i form av en körbar replika. Byggnaden som är från 1949 är försedd med spännande väggmålningar.
Text: Ulf Kjellsson. Licens: Creative Commons CC-BY 4.0.

Guidad tur i Bruksmuseet. Foto: Lennarth Jäder, licens CC-BY 4,0. Tillverkning av järnvägshjul visas i Bruksmuseet. Foto: Lennarth Jäder licens CC-BY 4,0.
MC-museet, diskussioner runt replikan av Sveriges första bil. Foto: Foto: Lennarth Jäder, licens CC-BY 4,0. Motorcyklar i MC-museet Gyllene Hjulet. Foto: Dependability, Wikipedia Commons, licens CC-BY 4,0.

Paneldebatt om "Ägarens roll i företaget".

Den 2017-10-04 hölls på Mälardalens Högskola (MDH) presentationer och debatt med fyra intressanta forskare och näringslivsprofiler. Detta anordnades gemensamt av Industrihistoriska föreningen i Västerås, Tekniska föreningen och MDH.
På förmiddagen visades en DVD som Industrihistoriska föreningen i Västerås spelat in år 2016 och som finns till försäljning:  DVD 24 "Betydelsen av ägarintressen för ett företags färdväg". Staffan Anger (tidigare VD för "Metallverken") berättar för Hans Stackegård om "Metallverkens" historia, och då inte minst om de sista delen av 1900-talet när "Metallverken" fick pröva på olika ägare (främst Gränges, Elektrolux, Outokumpu och Nordic Capital) och hur dessa ägares olika intressen ledde till att det tidigare så framgångsrika företaget, både vad gäller det tekniska och det finansiella, kom att helt upphöra med sin verksamhet i Västerås och i Sverige.
Hans Stackegård intervjuar Staffan Anger Hans Stackegård intervjuar Staffan Anger. Foto från filmen, filmat av Oiva Berg. Licens: Creative Commons CC-BY 4,0.

Kort beskrivet så övertogs "Metallverken" först av Gränges, och det var från början glädjande att få en ekonomiskt stark ägare som var intresserad av att investera i ökad kapacitet för "Metallverken". Efter förluster för Gränges i andra områden, bestämde de sig för att lämna metallbranschen. Gränges passade först på att sälja den skog "Metallverken" ägde, för att få in kapital. Nästa ägare blev Electrolux, som inte hade något långsiktigt ägarintresse, utan var mer intresserade av att skaffa kapital för att kunna investera i vitvarubranschen. Men först sålde de den vattenkraft som fanns i "Metallverken" till Vattenfall, för ett betydligt högre belopp än vad de betalat för "Metallverken".
Nästa ägare blev Outokumpu, som var intresserade av synergier med sin verksamhet i finska Björneborg. Resultatet blev efter några år, att en del av verksamheten flyttades från Sverige till Finland, och därefter minskade Outokumpus intresse för "Metallverken".
Näste ägare blev Nordic Capital, ett riskkapitalbolag, vars intresse var att sälja hela eller delar av bolaget vidare med god förtjänst. Man ökade vinsten i företaget genom att minska rejält på utgiftssidan, t ex genom att ta bort forskning/utveckling och viss långsiktig marknadsföring. När man sedan kunde visa på ökande vinstmarginaler, så var det dags att sälja delar till andra företag, och med god förtjänst för säljaren.
Summan av "ägarnas insatser" blev att ett framgångsrikt företag med mycket god lönsamhet, försvann från Sverige.

På eftermiddagen var det en paneldiskussion med Johnny Lind (professor från Handelshögskolan), Christoffer Lyrhem (SEB Private Banking), Harry Frank (mångårig erfarenhet från ASEA/ABB, bl a som chef för ABB Research i Västerås) och sedan Joacim Tåg (Institutet för näringslivsforskning). De fyra började med varsin inledning om"Ägarens roll i företaget". De var alla mycket kunniga inom sina områden, och dessutom duktiga på att framföra sitt budskap.
Johnny Lind tog Sandvik som exempel och nämnde något om deras finansiella utveckling under några årtionden. 1997 hade man en soliditet på 64 %, och det ledde till kritik för att man hade alldeles för mycket dött kapital. Så 2007 hade man förbättrat sig och sänkt soliditeten till 33 %, ungefär samtidigt som det kom en finansiell kris. Orsaken till det ändrade synsättet kom dels från ägarna och men inte minst från utomstående bedömare. Pengarna ska användas. Antingen för investeringar eller delas ut till aktieägarna. Inte ligga i träda.
Johnny Lind sa också att "mål och förväntningar" på företag ofta inte sätts av företagsledningen själv, utan av analytiker. Företagsledningen får sedan svara för om inte analytikernas förväntningar uppfylls (helt oberoende av vad de själva satt för egna mål).
Satsningar på innovationer uppskattas av analytikerna, men det är företagsledningarna som måste förstå hur de ska kommuniceras för att de uppskattas av analytikerna.
Inkrementella förbättringar är enklare att uppskatta än långsiktiga innovationer.
Företagens branschtillhörighet är en viktig del av hur de bedöms. Dvs med vilka andra företag de jämförs med. Det är en anledning till att många företag anstränger sig för att vara t ex ett verkstadsföretag, eller att man ibland delar upp ett företag med flera grenar i olika företag, som tillhör olika branscher. (Olika branscher har av analytiker olika krav på lönsamhet).

Christoffer Lyrhem betonade att teknologiledarskap är en färskvara, och att ett framgångsrikt företag behöver engagemang från ägare, ledning, chefer och anställda.

Harry Frank delade med sig av sina erfarenheter av betydelsen av placeringen av ett företags huvudkontor.

Joacim Tåg sade om kvartalskapitalismen att den delvis berodde på ett visst företags ledning självt. Om de kände sig lite osäkra på sin roll och vad som krävdes av dem, började de själva fokusera på kvartalsrapporter, för att inte få sparken, även om inget sådant hot fanns.
Joacim hade forskat en hel del på riskkapitalbolag, och hade tvärtemot Staffan Angers erfarenhet, den uppfattningen att de i normalfallet gjorde ett bra jobb, genom att med stor erfarenhet kunna gå in i ett problemföretag, strukturera upp det, sätta tydliga mål, och som resultat få det på fötter.

Dagen avslutades med en frågestund, som belyste temat lite mer, men inte med så mycket nytt.
Text: Lars Mjörning. Licens: Creative Commons CC-BY 4.0.

Arbete och fritid - berättelser till bilder.

Lars-Olov Rudh gav en snabb resumé av industristadens framväxt till boende på Skallbergets Servicehus den 6 april 2017.
Han fortsatte med korta kommentarer till bilder från Metallverkens verksamhet. Bilderna och kommentarerna omfattade företagets engagemang för anställdas boende, utbildning, arbete, hälsovård, stimulans och fritid.

Bild: Fritid i Västerås: badet i Framnäs.
Foto: Metallverkens arkiv.
Profilen

Årsmöte 2017 och öppet seminarium, Tore Nordin om Rc-loken.

Industrihistoriska föreningen höll årsmöte den 2017-03-22 i Västmanlands läns museums stora sal. I samband med det hölls ett öppet seminarium om RC-loken. Det hölls av Tore Nordin som var anläggningschef på Aseas banavdelning.
Läs Tore Nordins spännande berättelse  Asea-lok till Rumänien.

Tore Nordin ledde framtagningen av Rc-loken. Ungefär 1964 kom de första tyristorerna. Tekniken infördes i Rc-Loken. Tyristordriften medförde bättre reglering vilket möjliggjorde att loken kunde dra tyngre last. Detta blev ett övertag jämfört med existerande lok. Det första Rc-loket levererades i januari 1967, vilket är 50 år sedan i år.
I början när tyristorerna var nya användes många små, men vartefter prestanda på halvledarna ökade kunde man minska ner antalet drastiskt. Det tillverkades 366 Rc-lok i Sverige, varav hälvten i Västerås. Asea var mycket framgångsrik i export av lok och var världsledande under denna tid.

 Länk till intervju med Tore Nordin i SVT Nyheter.

Lars-Erik Lundin berättade kort om Förstlingen, Sveriges första ånglok, konstruerat och byggt av Munktells i Eskilstuna. Det kördes första gången 1853. Långt senare i modern tid har det byggts en kopia kallad "Förstlingen II". Den togs i drift 2004. Loket finns i Eskilstuna och körs vid speciella tillfällen.
Det var 40-talet åhörare vid seminariet.

Bild: Tore Nordin med en modell av RC-lok.
Foto: Lennarth Jäder, licens  (CC BY-SA 4.0).
Tore Nordin Rc-lok

År 2016

ABB/ASEA Corporate Research 100 år. Presentation den 2016-11-30.

ABBs forskningsavdelning, Corporate Research, har just firat sin 100-årsdag. Erik Persson berättade om Corporate Research och dess historia i ett gemensamt arrangemang av Industrihistoriska Föreningen och Tekniska Föreningen med Elektriska Klubben. Presentationen var grundad på det som framfördes i samband med det officiella 100-årsfirandet i Västerås i september, i närvaro av kung Carl Gustaf XVI.

Berättelsen startade i början av 1900-talet, tyngdpunkten låg på forskning från ca 1950. Vi fick höra om högspänningsöverföringar, robotutvecklingen, elmotorer, styrning, mikronät och fram till i dag när SynerLeap lanserats. ABB Corporate Research har i dag ca 230 medarbetare från 50 nationer som talar 52 språk.

Det uppstod en mycket intressant diskussion angående robotarnas tillkomst och utveckling. Flera av de närvarande åhörarna hade personligen arbetat med detta. Ett femtiotal åhörare var samlade i Mälardalens högskola, hörsal Lambda.

Corporate Reseach 100 år åhörare och Tekniska föreningens ordförande Erik Dahlquist. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens
Föredragshållaren Erik Persson presenteras av Erik Dahlquist. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens

Filmvisning på Elektrabiografen den 24 november 2016: Svenska Metallverken under ett sekel. - Betydelsen av ägarintressen för ett företags färdväg.

Filmvisningen inleddes av Staffan Anger, tidigare VD och styrelserepresentat i Svenska Metallverken. I filmen intervjuas Staffan Anger av Hans Stackegård och berättar om starten av Metallverken och de olika ägarna som har präglat företaget tills nu, när nästan ingenting finns kvar i Sverige. Filmen har en andra del som består av en rundvandring i dagens Kopparlunden där Metallverken bedrev sin verksamhet. Området var på den tiden helt stängt för utomstående. Filmen visades för ett fyrtiotal åskådare.

Hans Stackegård intervjuar Staffan Anger Hans Stackegård intervjuar Staffan Anger. Foto från filmen, filmat av Oiva Berg. Licens: Creative Commons CC-BY 4,0.

Filmvisning på Elektrabiografen den 17 november 2016: Surahammars bruk 1918 och hjultillverkning 2003

Surahammars förre VD CG Lenasson inledde med att berätta om brukets historia fram till i dag. De två filmerna visades och det blev intressanta diskussioner och frågor från det trettiotal personer som var där.  Läs mer om filmen.

Hjulringssvarven 1918 Den gamla hjulringssvarven 1918, som användes fortfarande 2003, strax innan smedjan lades ned. Foto med tillstånd från Lucchini Sweden AB.

Bilutflykt till Robotmuseet i Arboga, Bil- och Teknikhistoriska samlingarna och järnvägsmuseet i Köping

Industrihistoriska föreningen gjorde en utflykt till museer i Arboga och Köping den 31 maj 2016. Först besökte vi robotmuseet i Arboga. Det fanns flera guider som berättade om var sitt specialområde. Vi fick höra om flygande stridsrobotar, allt från Nazitysklands flygande bomb V1 till senare flygburna svenska robotar. V1-bomben sköts mot London under andra världskriget. Vad vi inte visste var att man bland annat testade V1 genom att flyga mot Sverige (utan sprängmedel). Sex stycken V1-bomber störtade i södra Sverige.

Vår guide berättar om stridsrobotar med V1 från andra världskriget i förgrunden Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens
Flygsimulator: Draken. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens
En utmärkt guide berättade om radarövervakning av det svenska luftrummet, något som till nyligen var helt sekretessbelagt. Vi fick se inspelade radarsekvenser av regelbundna överflygningar som riktades inte bara mot Sverige utan även mot Nato. Man hittar också i robotmuseet flygplansmotorer och flera flygsimulatorer, bland annat en för Draken.

I Köping besökte vi Bil- och Teknikhistoriska samlingarna. Vår utmärkta guide berättar historierna bakom bilarna som gör det hela levande. Mest fantastisk är historien om John Bryntesons Pierce Arrow från 1919. John utvandrade från Sverige för att söka lycka i USA och genom tur och envishet hittade han guld i Alaska. Så småningom blev han USAs och Europas rikaste man. Han hade ett godmodigt temperament och gjorde mycket gott i Sverige tack vare sin förmögenhet. Den unika bilen, likadan som USAs president hade är ett minne av den historien.
Det finns en otrolig fantastisk samling med bilar, somliga värderade till stora belopp. Museet är väl värt ett besök, speciellt om man får guidning.

Vår guide berättar om svensken John Bryntesson som blev Europas rikaste och här är hans bil. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens
Museets kanske dyrbaraste bil, en Mercedes Benz SSK från 1929. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens

Sist besökte vi i Köping även Köping-Uttersbergs Järnvägs museiförening (KUJ). De har ett lokstall med ett ånglokomotiv, en lokomotor och några passagerarvagnar. Rälsen har en unik spårvidd och är bara cirka 250 meter lång. Mycket arbete pågår med renovering av ånglokomotivet och en av passagerarvagnarna.

Järnvägsmuseets lokomotor från 1952. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens
Järnvägsmuseets finaste passagerarvagn. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens

Utflykten planerades och leddes av Clas Lundberg.


Industrihistoriska föreningen får utmärkelser vid Västmanlands Hembygdsförbunds årsmöte 2016.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening höll årsmöte den 23 april i Kohlswa herrgård. Industrihistoriska föreningen representerades vid årsmötet av ordföranden Sören Bååth och professor Sture Eriksson. I stort sett alla hembygdsföreningar i Västmanland (ett 50-tal) var representerade på årsmötet. De är ju nästan enbart föreningar som drivs av entusiaster för den lokala orten och dess historia, så Industrihistoriska föreningen är ju en något udda fågel i den skaran.

Utmärkelser vid årsmötet

Professor Sture Eriksson tilldelades av hembygdsförbundet ett Hedersdiplom för sin bok "Jonas Wenström Välkänt och okänt". Boken gavs ut sent år 2013. Den handlar om Jonas Wenström (1855 - 1893), vars uppfinningar utgjorde grunden till ASEA (numera ABB). Sture uppmärksammades för det omfattande forskningsarbete som ligger bakom bokens tillkomst. Diplomet delas ut till personer inom eller utom hembygdsföreningarna som gjort en kulturgärning utöver det vanliga.

Sture Eriksson får Hedersdiplom 2016 Ann Österberg överlämnar Hedersdiplomet till Sture Eriksson för boken "Jonas Wenström Välkänt och okänt" och forskningsarbetet som ligger bakom. I mitten syns Bengt Wallén, ordförande i Västmanlands läns Hembygdsförbund. Foto: Sören Bååth Licens: Creative Commons-licens

Industrihistoriska föreningen i Västerås uppmärksammades också med ett tack för sin donation till Västmanlands läns museum förra året av Jonas Wenströms Amerikakoffert. Sture Eriksson lokaliserade den unika försvunna kofferten, full med brev och annan dokumentation från Wenström och hans släkt. Industrihistoriska föreningen bekostade förvärvet.  Läs mer

Förutom sedvanliga årmötesförhandlingar ingick i programmet en visning av herrgården och orangeriet som renoverades 2013 av inredaren och programledaren Ernst Kirchsteiger. Efter det fortsatte deltagarna till en visning av Keycast Kohlswa AB, som är ett stålgjuteri. Dagen avslutades med visning och kaffe på Hembygdsgården Torpet som ligger vackert mitt inne i Kolsva.

Om Västmanlands Hembygdsförbund

Industrihistoriska föreningen är sedan många år medlem i Västmanlands Hembygdsförbund. Därigenom har vi tillgång till gemensam information. Det underlättar även för oss att få utnyttja museets hörsal för våra årsmöten, då hembygdsförbundet har nära kontakter med museet. Av de nästan femtio föreningar som ingår i hembygdsförbundet Västmanland finns det några tekniska föreningar förutom Industrihistoriska föreningen: Kalklinbanans vänner (Köping), Ångkraftverkets vänner (Västerås) och Karmansbo bruksmiljö. Om Du vill veta mer om hembygdsförbundet gå in på www.hembygd.se/vastmanland. Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening ger ut årsböcker och tidskriften Spaning. Bland äldre böcker som bidrog till bildandet av Industrihistoriska föreningen finns årsboken 2015/2006 "Industristaden Västerås". Flera av artiklarna i Industrihistoriska föreningens hemsida "Internetboken" har sitt ursprung ur den boken.
Text : Ulf Kjellsson, licens: Creative Commons-licens


Årsmöte 2016 och öppet seminarium, Anders Lif presenterar sin bok.

Årsmöte hölls den 10 mars i hörsalen, Karlsgatan 2 i Västmanlands läns museum. Den nya styrelsen hittar du under "Om oss" / Styrelsen. Anders Lif berättade om sin nya bok ”Direktörernas direktör”, som handlar om Sigfrid Edström, verkställande direktör för Asea 1903 – 1933. Boken fanns till salu i lokalen, dessutom såldes föreningens böcker och DVD:er.

Mötesordförande Sören Bååth och sekreterare Gunnel Lundin Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens
Anders Lif signerar sin bok. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens

BERÄKNINGSKONSTENS HISTORIA - Från kulramar till superdatorer.

Gunnar Holmdahl, fd. datachef vid ASEA, berättade om beräkningskonstens historia i länsmuseets hörsal den 2016-02-11. Beräkningskonstens historia kan anses ha sin början 3000 år före Kristus då kineserna utvecklade sin abakus (kulram), som fortfarande i dag används och till och med anses snabbare än att mata in siffrorna i en modern räknedosa (eller för den skull smartphone). Gunnar arbetade sig framåt genom århundradena till de stora första elektroniska datorerna som utvecklades under 50 och 60-talet. ASEA köpte in enstaka exemplar som användes för beräkningar. En körning av härdberäkning för Sveriges första stora kommersiella kärnkraftverk Oskarshamn 1, som startade 1971, tog då tre dagar att genomföra. Sedan kom transistorerna med miniatyrisering och i dag har de flesta en mobitelefon som är som en dator i fickan. Därefter ökar man antalet kärnor i datorn från en till som mest över en miljon för att få ännu mer ökad beräkningskraft. Vart kommer det att leda i framtiden?

Gunnar Holmdahl. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens
Gunnar Holmdahl hade ett 40-tal åhörare i Länsmuseets hörsal Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens

År 2015

Filmvisning i november på biografen Elektra.

Filmen "Den finska invandringen till Sverige och Västerås under efterkrigstiden" visades den 24 november 2015. Oiva Berg berättade före filmen.  Se DVD 20.
Filmen "ASEA/ABB - Redovisning och revision, Sven Arlid berättar" visades den 25 november. Sven Arlid berättade före filmen.  Se DVD 21.

Filmerna visades på biografen Elektra i Kopparlunden, Sintervägen 6, Västerås. Vi hade försäljning av våra DVD och böcker i anslutning till filmvisningen (mot kontant betalning).

Foto: Ulf Kjellsson Creative Commons-licens
Elektrabio Kopparlunden

Kulturarvsdagen Filmvisning: Västerås och ASEAs roll i järnvägens tekniska utveckling. 2015-09-13.

Industrihistorisk film visades i Länsmuseets hörsal som en del av Kulturarvsdagen. Clas Lundberg berättade om 100-årsjubileet av elektrifieringen av malmbanan från Kiruna till Narvik som en inledning till filmen om Västerås och ASEAs roll i järnvägens tekniska utveckling.
Del ett av filmen visar en resa med ellok från Stockholm till Göteborg år 1927. Stambanan var då nyligen elektifierad. Del två av filmen handlar om hur ASEA blev världsledande loktillverkare genom sitt RC-lok (1970-tal) i tävling i USA. ASEAs lok kallades Mighty Mouse för den var liten och lätt, men kunde dra mer last än konkurrenten.
Industrihistoriska föreningen hade ett bokbord med egna böcker och DVD-skivor till salu.
 Info om kulturarvsdagen i Västmanland 2015.Resa till Norberg om järnhantering och demonstration av en Wenströms dynamo 2015-04-22.

Förberedelse: seminarium

Tor Olov Norrman höll ett seminarium om järnhantering som förberedelse till resan till Norberg. Seminariet hölls den 8 april i AFI:s lokal i Tengérområdet. Tor Olov Norrman berättade om tidig järnhantering i Sverige med tyngdpunkt på Norbergsområdet. Han framhöll järnets betydelse för Sveriges ekonomi och utvecklingen av regionen.

Tor Olov Norrman berättar om järntillverkningens historia. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens


Gruvspelet i Gröndalslaven, Klackberg

Första anhalt på resan var Gröndalsgruvans lave i  Klackberg. Vår guide Anders Gustavsson visade det gamla gruvspelet (hissmaskineriet) för uppfordring av malm och tryckluftkompressorerna. Den runda byggnaden är byggd i slaggstensmaterial vid slutet av 1800-talet. Gruvspelet är ett så kallat friktionsspel med rundlinor som drivs av en elmotor via remdrift. Verksamheten vid gruvan lades ned år 1966. Själva linan ner i schaktet är borttagen och schaktet är vattenfyllt. I maskinrummet installerades i början av 1900-talet två svenska tryckluftkompressorer av märket ATLAS och luftledningen drogs ner i gruvorna. Maskinerna drevs med elektriska motorer. Tryckluften användes till borrmaskiner i gruvan. Anders Gustavsson demonstrationskörde både gruvspelet och den ena tryckluftkompressorn. Det var mäktigt att se och höra.

Gröndalslaven över Floraschaktet i Klackberg. Foto: Lennarth Jäder. Licens: Creative Commons-licens
Modell över gruvspelet i Gröndalslaven. Foto: Ulf Kjellsson. Licens: Creative Commons-licens
Gruvspelet i Gröndalslaven. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens
Gammal ATLAS kompressor i Gröndalslaven. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens

Thorshammar

Nästa besöksmål var  Thorshammars mekaniska verkstad. Här tillverkades mässingsprodukter från slutet av 1800-talet och verksamheten höll på till nedläggningen 1983. Det finns ett gjuteri och mekanisk bearbetning som drivs via remdrift. Kraften kom från en vattenturbin via en vinkelväxel. Senare övergick man till drivning av remdriften från en kraftig elmotor. Här tillverkades bland annat ljusstakar, kranar, brännare, fotogenköksdetaljer, smörjkannor och fettsprutor. Verkstaden är komplett, ägarna slutade verksamheten, lämnade arbetet, stängde dörren och gick. Byggnaderna underhålles och har fått nytt tak och nya fönster. Inuti är det helt orört. Anders Gustavsson demonstrationskörde den eldrivna remdriften som driver alla maskiner.

Thorshammars verkstad. Exteriör med forsen. Foto: Lennarth Jäder. Licens: Creative Commons-licens
Thorshammars verkstad, fasaden. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens
Thorshammars verkstad, interiör verkstaden. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens

Lunch på värdshuset Engelbrekt

Värdshuset Engelbrekt i Norberg. Foto: Lennarth Jäder. Creative Commons-licens
Lunch i värdshuset Engelbrekt. Kaffe serveras. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens

Myrbergs historiska bilverkstad

Anders Gustavsson visade runt i  Myrbergs historiska bilverkstad i anslutning till Nya Lapphyttan (Bergslagens medeltidsmuseum). Verkstaden sköts av ett antal veteranbilsentusiaster, och man har flera motorrenoveringsprojekt i gång och återställandet av en lastbil av märke Graham. Han visade och demonstrerade en original Wenström dynamo från sent 1800-tal. Maskinen var avsedd för strömförsörjning av belysningsanläggning. Data: 110 volt 80 ampere 8,8 kW likström. Maskinen tillverkades i Arboga och levererades ursprungligen till Björsjö hytta där den drevs av en vattenturbin och levererade kraft till belysningen. Historien är att Anders hittade den i skogen, bara lyftöglan upptill stack upp ur grönskan. Där hade den legat i trettio år. Han fick ta maskinen och därtill även den ursprungliga eltavlan gjord i marmor. Motorn rengjordes och lindningarna vakuumtorkades. Sen gällde det att komplettera med borstar och matning. Nu drivs den av en gammal Wenströms motor och genererar 110V likström som kan driva några lampor i taket. Rem till remdriften hade Anders kommit över från en bonde som hade rem på metervara. Därutöver fick vi se föreningens ”tjänstebil” en gammal Chevrolet lastbil mycket prydligt renoverad, plus massor med motorer, cyklar, mopeder, motorcyklar med mera. Vi tackade vår tekniske guide för hans utmärkta presentation av alla maskiner.

Gammal original Wenströms dynamo (till höger) och motor. Båda körbara. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens
Myrbergs "firmabil", en gammal Chevrolet lastbil med vår guide Anders Gustavsson. Foto: Lennarth Jäder. Creative Commons-licens

Nya Lapphyttan

Vi togs emot vid  Bergslagens Medeltidsmuseums besökscentrum av vår guide Kerstin Mood. Hon berättade om bakgrunden till Nya Lapphyttan som är en fungerande kopia av en av de äldsta masugnarna som har anor från 1100-talet. Här bedrivs forskning om medeltida järnproduktion. Arbetet bedrivs ideellt av föreningen Järnet i Lapphyttan. Hösten 2012 lyckades det fullt ut att få flytande järn att rinna ut ur masugnen. Årets järnframställning kommer att pågå mellan den 27 juni och 11 juli. Vi fick se hela byn med masugnen i mitten, omgiven av smedjor, kolförråd, bostadshus och stall. Kerstin berättade mycket levande om järntillverkningen, människorna som gjorde det möjligt och om dagens moderna experiment för att förklara hur det kunde ha gått till. Nya Lapphyttan är värt ett besök, det är öppet dagligen 24 maj – 30 augusti kl 10 – 16. Fritt inträde.

Bergslagens medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan. Foto: Lennarth Jäder. Creative Commons-licens
Nya Lapphyttans masugn och vattenhjul. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens

Elsa Anderssons konditori


En tangobakelse i Elsa Anderssons konditori är aldrig fel. Foto: Ulf Kjellsson. Creative Commons-licens
Tack till vår researrangör Clas Lundberg. Foto: Lennarth Jäder. Creative Commons-licens

Skogsbranden 2014

Hemvägen togs via vägen Broarna - Ängelsberg där vi såg bränd skog efter  den stora skogsbranden sommaren 2014. Man hade tagit bort all bränd skog, nya vyer dök upp och området påminde om en kal fjällterräng (utom att allt var förbränt).

Text: Ulf Kjellsson Creative Commons-licens


Årsmöte 2015 och öppet seminarium om Jonas Wenströms koffert

Årsmöte hölls den 19 mars i hörsalen, Karlsgatan 2 i Västmanlands läns museum. Den nya styrelsen framgår av "Om oss" / Styrelsen. Avgående Lars Thorell och vice ordförande Hans Stackegård tackades med varsin blomsterbukett. Mötet samlade cirka 30 deltagare. Anders Lif berättade om sin nya bok ”Direktörernas direktör”, som handlar om Sigfrid Edström, verkställande direktör för Asea 1903 – 1933. Clas Lundberg och Tor Olov Norrman berättade kort om den planerade resan till Norberg.

Mötesordförande Sören Bååth och sekreterare Gunnel Lundin Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens
Industrihistoriska föreningens i Västerås årsmöte 2015. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens

Öppet seminarium: Jonas Wenströms amerikakoffert – en familjekrönika.

Professor Sture Eriksson berättade om hur Jonas Wenströms koffert återfanns under 2104. Västmanlands läns museum har fått kofferten med innehåll i gåva av Industrihistoriska föreningen i Västerås. Kofferten visades upp och de närvarande fick ta sig en titt på ett antal dokument ur kofferten. Carl-Magnus Gagge, chef för Västmanlands läns museum berättade om hur man planerar att göra koffertens innehåll tillgängligt för forskning. Innehållet är mycket mer än Jonas Wenströms brev till sin far, varför flera olika forskningsprojekt kan genomföras med hjälp av koffertens innehåll.

Jonas Wenströms koffert med exempel på innehållet visas upp för deltagarna i seminariet. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens
Anders Lif med sin nya bok ”Direktörernas direktör” som handlar om Sigfrid Edström. Foto: Lennarth Jäder.Creative Commons-licens

Text: Ulf Kjellsson Creative Commons-licens

År 2014

Industrihistoriska filmdagar på Elektra, november 2014

Försäljning vid Elektra Försäljning av DVD-skivor böcker och medlemskap i samband med filmvisning på Elektrabiografen Foto: Ulf Kjellsson Creative Commons-licens

Industrihistoriska föreningen i Västerås arrangerade tre filmkvällar på biografen Elektra i Västerås i november.
Tisdagen den 18:e november - Företagshälsans historia. Sven Kvarnström berättade - Första elektriska järnvägen, Tore Nordin introducerade
Onsdagen den 19:e november -Den italienska invandringen. Oscar Cecconi berättade
Måndagen den 24:e november - Utdrag ur jubileumsrevyn Asea 100 år, Lars-Erik Lindbäck introducerade - Metallverken i Västerås, Staffan Anger introducerade
Varje tillfälle samlade 20 - 40-talet personer. Föreningens böcker och DVD-inspelningar fanns till försäljning. Samtliga filmer finns till försäljning,  Länk till "DVD till salu"..

.

Utflykt till ABB i Ludvika med Öppet hus på ABB:s världcentrum för kraftteknik.

Vår guide Gunnar Flisberg (till vänster) introduceras av Hans Stackegård (till höger). Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens
Gunnar Flisberg pekar på ABB:s nya kontorshus vid entrén till vandringsslingorna. Foto: Ulf Kjellsson.Creative Commons-licens

Ett 20-tal medlemmar deltog i utflykten till Ludvika den 2014-09-06. Resan företogs i egna bilar, samåkning ordnades. Framme i Ludvika startade vi med fika på restaurang Piren, i underbart väder och njöt av den fina utsikten över sjön Väsman.

Gunnar Flisberg, med gedigen erfarenhet från ABB, berättade om historia och teknik hos ABB i Ludvika. Sedan verksamheten startade för över hundra år sedan, har många världsnyheter inom området kraftöverföring lanserats, utvecklade och tillverkade i Ludvika. Idag sker utveckling och tillverkning av produkter och system för kraftöverföring som effektiviserar elnät över hela världen. Det blev många frågor och diskussionen gick hög om halvledare, transmission och framtiden för energiförsörjning i världen.

Väl framme vid entrén visade det sig att det fanns fem snitslade vandringsslingor och det var omöjligt att klara allt. Vi delade oss i grupper och letade oss fram, hjälpta av många informatörer och rejäla informationsskyltar. Webbmastern och flera tyckte nog att de stora högeffekts- och högspänningslaboratorierna var mest imponerande.

Dagen avslutades med lunch på restaurang Piren, där flera valde att sitta ute och se ut över sjön.

Mer information om ABB Ludvika och deras spännande projekt finns i två DVD:er: "HVDC i Indien sammanfattning med Indian Gate" och "HVDC i Indien Projekten i ASEA / ABBs HVDC historia i Indien", se under  "DVD till salu".

Text och bilder: Ulf Kjellsson.

ABB Ludvika Högspänningshallen hos ABB Ludvika 2012. Foto: Hans Stackegård

Presentation av ASEAs ellastbil från 1941

Industrihistoriska föreningens Lars Mjörning presenterade historien om ASEAs ellastbil från 1941. Presentationen hölls på Skallbergets äldreboende den 8 maj 2014. Närvarande var ca 20 personer från äldreboendet plus ett 10-tal intresserade kringboende. Lars körde dit med ellastbilen (”Elis”), så de som ville kunde gå ut och se den i verkligheten.

Bild till höger, ASEAs ellastbil i renoverat skick. Foto: Lars Mjörning

Information om ASEAs ellastbil

Inom dåvarande ASEA-koncernen tillverkades elektriskt drivna lastbilar i två omgångar. Dels under åren 1925-1930 dels från slutet av 30-talet, då det var orostider i Europa, och t o m 1946. Asea övertog bolaget Luth & Rosén med dess dotterbolag Svenska Elektrobil AB (SEA) beläget på Rosenlundsgatan på söder i Stockholm. Tillverkningen av ellastbilar skedde i en verkstad i Eskilstuna. De eldrivna lastbilarna användes i första hand av mejerier, bryggerier, livsmedelsdistributörer, tvätterier etc, för lokal distribution och även av en del företag och sjukhus för interna transporter. Lastbilarna passade utmärkt för körning korta sträckor med en total körsträcka av 50 -70 km per dag, där de erbjöd en låg körkostnad per mil, och tillräcklig laddningstid för att nästa dag åter kunna vara i full insats.
ELIS tillverkades 1941. Pensionärer i fordonshistoriska klubben AMV, Aros Motorveteraner, renoverade lastbilen under vintern 2009/10. Projektet fick namnet ELIS. Endast ett fåtal sådana bilar är bevarade och den bil som AMV nu helrenoverat till originalskick är den enda bevarade som för dagen kan köras på allmän landsväg.
Totalvikten var i original 3800 kg, men är nu nedtypad till 3500 kg så att bilen får köras på vanligt B-körkort. Tjänstevikten är 2410 kg och tillåten last 1090 kg. Maximala hastigheten är ca 35 km/t. Räckvidden vid normallast och lokal distribution är, enligt gamla uppgifter, ca 6 mil. Bilen har nu körts utan last i 10 mil på en laddning med reserv kvar av kapaciteten. Bilen är utrustad med hydraulisk fotbroms verkande på de fyra hjulen. Den mekaniska handbromsen verkar på bakhjulen. Drivningen sker med två ASEA-tillverkade likströmsmotorer på 7,5 respektive 3,5 hk kopplade i ett så kallat Duosystem till en växellåda. Den mindre motorn är kopplad via ett frihjul. Bilen drivs av blyackumulatorer i form av två batteripack om vardera 20 st seriekopplade tvåvolts celler.  Länk till AROS Motorveteraner. Det är föreningen för motorhistoriskt intresserade i Västerås med omnejd.
Text: Lars Mjörning.

Årsmöte i mars med seminarium "I döda uppfinnares sällskap"

Årsmöte hölls den 19 mars i hörsalen, Karlsgatan 2 i Västmanlands läns museum. Den nya styrelsen framgår av  "Om oss" / Styrelsen. Mötet samlade cirka 20 deltagare.

Bild till höger, mötessekreterare Gunnel Lundin och ordförande Sören Bååth. Foto: Lennarth Jäder

Seminariet "I döda uppfinnares sällskap", vänstra bilden foto: Lennarth Jäder, högra bilden foto: Ulf KjellssonCreative Commons-licens

Mötet fortsatte med seminariet "I döda uppfinnares sällskap" som hölls av Sture Eriksson. Här en länk till  affischen (öppnar/laddar ner 1,5 Mb pdf) som visar Ingenjörsvetenskapsakademiens minnesmedaljer av Jonas Wenström och Ernst Danielsson. Han berättade här om sina vedermödor att få fram underlag till boken "Jonas Wenström Välkänt och okänt". Han berättade att han hade under framtagning av sin teknologie doktorsavhandling vid KTH tagit reda på information om Jonas Wenström så pass att det var för honom välkänt. När han nu skulle skriva en bok om Jonas Wenström forskade han fram informationer från olika källor, som litteratur, telefonkontakter, släktforskning, internet med mera. Därvid fick han ytterligare kunskap om Jonas Wenström som tidigare var för honom (och för flera) okänt. Han fick till och med svar på frågor som han inte ställt.

Han insåg under arbetets gång att han måste skriva om Ernst Danielsson, som hade en avgörande betydelse för Aseas framgångar inom trefasområdet när Jonas Wenströms tid var slut. Arbetet gjorde att han med tiden blev "vän" med Jonas och Ernst. Han har dessutom fått mer information genom de bokpresentationer som han gjort efter att boken var tryckt.

År 2013

Boksläpp av boken om Jonas Wenström i länsmuseet, december 2013

Biografin om Jonas Wenström släpptes officiellt i Västmanlands läns museum den 11 december 2013. Boksläppet rönte stor uppmärksamhet och många kom för att delta. Författaren, Sture Eriksson presenterade boken och berättade om arbetet med framtagningen. Suzanne Lagerholm, kommunikationsdirektör för ABB och landshövdingen Ingemar Skogö tackade författaren för hans arbete att lyfta fram en pionjär som betytt mycket för Västerås tekniska utveckling. Jonas Wenström uppfann det elektriska trefassystemet på 1800-talet.

Sture Eriksson signerade boken åt dem som passade på att köpa den.

Text och foto: Ulf KjellssonCreative Commons-licens
Bilder nedan: Lennarth Jäder.

Industrihistoriska filmdagar på Elektra, november 2013

Tre filmdagar på Elektra. Industrihistoriska föreningen i Västerås arrangerade tre filmkvällar på biografen Elektra i Västerås i november. Första filmkvällen inleddes med introduktion av Arbetarrörelsens arkiv. Därefter visades DVD-filmen ”Storstrejken 1945” med efterföljande diskussion på ABF. Vid andra tillfället visades ”Lindénkranars historia”, ”Intåget av ABB:s likström i Indien” samt en trailer om ASEA-ekonomi utan dator. Tredje tillfället visades ”Elis Lindén – människan bakom kranen”, ”ABB:s jätte i Indien: NorthEast-Agra” samt en trailer om Italiensk arbetskraftsvandring. Varje tillfälle samlade 20-talet personer. Föreningens böcker och DVD-inspelningar fanns till försäljning. En del av materialet finns till försäljning, se "DVD till salu".

.

Studiebesök till Eks vagnmuseum, september 2013

Eks vagnmuseum/>

Den 24 sep 2013 gjorde Industrihistoriska föreningen i Västerås ett besök på Ek´s vagnmuseum. Det ligger längs vägen mot Skultuna. Sven Ek delgav oss, ett 10 tal medlemmar, åkeriets intressanta historia. Där finns ett 80-tal ekipage av olika sorter. Vad sägs om gigg, vurst, phaeton eller kalesch. Därtill finns välskötta transportfordon, slädar och tidstypiska kuskkläder. Allt var pietetsfullt renoverat av Sven själv och resultatet av ett enormt arbete och engagemang. Sven berättade engagerat och kunnigt om ekipagen kryddat med anekdoter.

En av alla fint renoverade vagnar i Eks vagnmuseum.

Text och foto: Ulf KjellssonCreative Commons-licens

Seminarium vid årsmötet i mars 2013

Öppet seminarium ”Svenska världsrekord i likström under 60 år” hölls i samband med årsmötet.

År 2012

Seminarier om Järnvägens Industriella Historia och Järnvägsindustrins framtid genomfördes i samverkan med Länsmuseet och Bombardier AB.

Föreningsmötet, 2012-02-02, med temat Elbilar, samarrangerat med Länsmuseet, hade många deltagare.

År 2011

Vårutflykten till Grythyttan med föredrag om Jonas Wenström, samarrangerat med Hällefors – Grythyttan Rotaryklubb, var mycket uppskattad. De olika presentationerna om Jonas Wenström finns inspelade på en DVD som kan köpas hos Industrihistoriska föreningen i Västerås. Se DVD till salu.

Föreningen var medarrangör vid Percy Barneviks Hand in Hand i Aros Congress Center 2011-11-22.

Konjunkturen och finanskrisen i perspektiv. Arne Bennborn berättar ”från Asea till ABB” Del 6. Det var ett föredrag den 2011-11-30 på biografen Elektra i Västerås. Hela presentationen spelades in och finns tillgänglig på en DVD som kan köpas hos Industrihistoriska föreningen i Västerås. Se DVD till salu.

År 2010

Asea 100 år filmvisning på Elektra i mars, inklusive revyn Tusen och en watt.

Aseas historia visades på Elektra under tre dagar i november.

År 2009

Under december genomfördes en serie filmvisningar på Elektrabiografen. Alla spelkvällar var utsålda och c:a 30 personer blev nya medlemmar i Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Industrihistoriska föreningen har under året varit medlem i Öppna Kanalen (lokal TV-kanal för Västerås) och utnyttjat deras kamerautrustning. Förutom sändning av både ”Den svenska kärnkraftens historia” och ”Arne Bennborns konjunkturanalys” har kanalen utnyttjats för information.

 

*****