Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Länk till denna artikel "Nyårsfirande i ASEA" finns under Internetboken / Asea - industridominant.

Nyårsfirande i ASEA.

Författad av Sören Bååth 2016, publicerad 2016.

I gångna tider var det kutym i "societetskretsar" att gå till den främste företrädaren för kretsen och önska gott nytt år. Man blev inte inbjuden, det var "öppet hus", men det fanns en oskriven regel för vilka som gick dit.

Västerås slott Biskopsgården
Västerås slott.
Foto Wikimedia Commons,  (CC BY-SA 3.0).
Biskopsgården.
Foto Wikimedia Commons,  (CC BY-SA 3.0).

Gamla Västerås dominerades av två kretsar: den "kungliga" och den "kyrkliga". Följaktligen gick de som kände sig "kallade" till slottet eller till biskopsgården efter lunch på nyårsdagen för att frambära sina lyckönskningar inför det kommande året. Till slottet gick de som hörde till landshövdingens kansli, till biskopsgården gick representanter för kyrkan och läroverket, det var ju startat av Rudbeckius, och biskopen var fortfarande in på 1900-talet Eforus (tillsynsman) för skolan.

Villa ASEA. Villa ASEA.
Foto Wikimedia Commons, licens Public Domain.

I och med industrins tillkomst och tillväxt vid början av 1900-talet övertogs denna tradition även av "industrikretsen". Således gick de ledande personerna inom ASEA till VDs hem (Villa ASEA) för att framföra sina lyckönskningar inför det nya året. Även här gällde att man inte var inbjuden, men det fanns en oskriven regel för vilka som gick dit: det var direktörer, överingenjörer och vissa andra som kände sig kallade.

I och med att ASEA växte blev det allt större kretsar som ville önska sin chef gott nytt år, och därför började även de vice verkställande direktörerna öppna sina hem för denna tradition. Det var på 1960 och 1970-talen de vice verkställande direktörerna för konstruktion och utveckling (VVDK), för produktion (VVDP), och för försäljning (VVDF), som hade en "öppen" mottagning dit de som kände sig kallade gick. För att ge gästerna en väl sammansatt förtäring brukade de olika hemmen ha anpassade bord, således kunde man få både förrätt (villa ASEA) huvudrätt (hos VVDK) och efterätt (hos VVDF).

Ris a la Malta. Ris ā la Malta.
Foto Wikimedia Commons,  (CC BY-SA 3.0).

Dessa traditioner försvann i och med att Percy Barnevik 1980 tillträdde som VD för ASEA. Han ville inte fortsätta denna tradition, han tyckte kanske att det var för besvärligt och att det inte tillhörde en ny tid. Men det var trevligt att gå på dessa mottagningar! Jag gjorde det i alla de år jag tillhörde "kretsen".

Ringargården 2016-03-21

Sören BååthDenna artikel är licensierad enligt Creative Commons  (CC BY 4.0).