….. och jag vägde kungen!

Berättat av Roland Rehnbäck 2005.

När kung Gustav VI Adolf var på besök i Västerås och Asea 1966, fick vi på Elektroniksektorn i uppdrag att visa upp de senaste landvinningarna på vårt område. Vi var då världsledande på elektronisk vägning och kraftmätning tack vare Orvar Dahles patenterade uppfinning Pressduktor. Med denna som bas hade vi under flera år bland annat tillverkat kranvågar med vilka man kunde väga last som transporterades. Vi bestämde då att vi skulle konstruera en anordning som liknade en kranvåg där vi kunde väga människor, i det här fallet kungen. I en specialställning kunde man hänga en vägningsutrustning. Det hela transporterades till Centrallaboratoriet, där även en del andra Asea-utrustningar skulle visas upp för kungen och hans sällskap.

Det föll på min lott att sköta vågen. Viktresultatet skrevs ut på en vanlig elektrisk räknemaskin, men för att få till det där lilla extra hade vi ersatt den vanliga vita pappersremsan. Jag hade tryckt upp en färgad specialremsa med en text som löd ungefär: Vid Hans Majestät Konungens besök på Asea vägdes Ni med en Pressduktor kranvåg. Er vikt var då:… . När personen hade tagit plats tryckte jag på en knapp varvid vikten registrerades på remsan.

Naturligtvis hade vi testat allt tusen gånger för att vara säkra på att allting fungerade. Men ändå gick det snett.

Sällskapet kom så småningom fram till mig och min våg, varvid jag berättade det mesta jag kunde om anordningen. Kungen visade stort intresse och ställde flera frågor. Så kom då det ögonblick när jag artigt bad majestätet att ta plats i stolen för att vägas. Han villfor min önskan och jag tryckte på knappen. Räknemaskinen rasslade och skrev ut vikten. Stolt överlämnade jag remsan. Kungen tittade på den och sa:

- Det där är fel, jag vägde mer i morse efter badet.

Eftersom jag var säker på att vågen verkligen visade rätt vikt, misstänkte jag att kungen inte hade lyft båda fötterna från golvet (det borde jag naturligtvis ha kollat i förväg!). Han var villig att göra om proceduren, och den här gången poängterade jag vikten av att han lyfte båda fötterna ordentligt från golvet. Nu gick det bra, och han var nöjd.

Det föll också på min lott att väga alla andra i kungens sällskap, nu med uppmaning att lyfta på fötterna. Man kan fråga sig om någon annan av Curt Nicolins anställda någonsin bett honom att göra det...

Kungen vägs Roland Rehnbäck från Aseas elektroniksektor väger kungen
(Foto: Lennart Olsson