Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås. Denna artikel ligger under Internetboken / Andra storföretag.

Från diamanter till Quintus Technologies.

Sammanställt av Ulf Kjellsson 2019.

Inledning

Quintus Technologies är ett modernt företag med huvudkontor på Finnslätten i Västerås. Quintus Technologies tillverkar pressar för ultrahöga tryck. Pressarna användes för varmisostatisk pressning (HIP = hot isostatic pressing) av pulver till helt solida kroppar och för efterpressning av gjutgods och sintrade detaljer för att eliminera defekter som uppstår under gjutningen eller under sintringen. Pressarna användes också för kallisostatisk pressning av olika typer av metalliska och keramiska pulver. Vid isostatisk pressning använder man sig av en vätska (kall) eller gas (varm) som trycköverförande medium som då verkar allsidigt på den kropp som skall pressas ihop.

Bakgrund (diamanter)

ASEA utvecklade en teknik för att tillverka konstgjorda diamanter. Första lyckade försöket gjordes 1953. Läs om detta i artikeln  ASEA gör diamanter. ASEA höll på i tio år med hemlig grundforskning för att tillverka konstgjorda (syntetiska) diamanter (1942 - 1953). Därefter fortsatte man i ytterligare tio år att ta fram en kostnadseffektiv produktionsmetod (1953 - 1963). Därefter tillverkade och sålde ASEA syntetiska diamanter i tio år (1963 - 1975). Vid det laget hade man sålt verksamheten till De Beers som äger diamantgruvor i Sydafrika.

Quintus

ASEA använde hela tiden trådlindade pressar för att nå de höga tryck och temperaturer som behövdes. 1964 bildades QUINTUS byrån inom ASEA med avsikt att sälja högtrycksutrustningar till industrin baserat på den trådlindade presskonstruktionen. För att bredda användningen av högtryckspressar baserat på trådlindade förspända ramar och cylindrar startade ASEA 1965 ett högtryckslaboratorium i Robertsfors. Laboratoriet utrustades med en press för kallsmide, en press för hydrostatisk extrusion av metaller och en kall- och en varmisostatisk tryckkammare. Utvecklingen i användande av trådlindade pressar för ultrahöga tryck fortsatte med andra produkter än diamanter.

ASEA utvecklade från mitten av 1960 talet ett unikt koncept för plåtpressning under mycket höga tryck med ett gummimembran som ger exceptionellt goda formningsresultat. Efter några år var ASEA världsledande på att leverera pressar för plåtformning av tunn plåt i korta serier.

1969 tillträder Bertram Brinkeborn som chef för QUINTUS byrån. Nu skall verksamheten expandera då marknaden anses vara enorm. QUINTUS byrån får 1970 fyra avdelningar:

  • Isostatpressar för kall och varmkompaktering av pulver och efterpressning av gjutgods och sintrade material
  • Extrusionspressar för aluminium och koppar
  • Metallpulverprocesser
  • Plåtformning för tunnplåt till flygindustrin

1973 fick ASEA/QUINTUS i uppdrag att ta fram prototypen till slutförvaring av utbränt kärnbränsle. En demonstrationsanläggning byggdes i Robertsfors under ledning av Hans Larker. Två prototyper i ½ skala togs fram, en baserat på en keramisk inkapsling och en baserad på en kopparkapsel. Då den senare ansågs tillräckligt säker för långtidsförvaring av det utbrända bränslet och var enklare att tillverka valdes det alternativet.

SKB KBS-3 Projekt KärnBränsleSäkerhet (KBS-3) koncept för slutförvaring av bränsleelement vid Äspölaboratoriet. Foto:  Karrock i Wikipedia Commons. Licens  (CC BY 3.0).

Sedan inträffar en hel del företagsombildningar. Kvar efter 2012 är Quintus Technologies med huvudkontor i Västerås. Produkterna är högtryckspressar för materialkompaktering och för formning av plåt. Quintus Technologies blev världsledande inom områdena varmisostatisk och kallisostatisk pressning och även inom området att forma tunnplåt till färdig form. Tekniken används för tillverkning av komponenter till flygplan, både själva flygplanskroppen och detaljer i motorerna samt för tillverkning av prototypdetaljer och korta serier i bilindustrin. Det som är utmärkande för Quintus Technologies pressar är att de kraftupptagande elementen, pressramar och cylindrar, är förspända med plattvalsad höghållfast tråd. Det innebär att ramar och cylindrar aldrig utsätts för dragspänning under belastning, vilket avsevärt ökar pressens livslängd och säkerhet. Genom att använda höghållfast tråd erhålls också pressar med låg vikt. Det innebär att man med den tekniken kan bygga mycket stora och kraftfulla pressar.

Principskiss för den trådlindade Quintuspressen. Foto från SKI Rapport 2008:26, Robertsforsbehållaren. En liten bit av den plattvalsade tråden som lindas vertikalt och horisontellt runt Quintuspressen. Foto: Ulf Kjellsson.  (CC BY 4.0).

Quintus Technologies i dag

Idag är Quintus Technologies ett modernt företag som erbjuder tillverkning, installation och underhåll av högtryckspressar för plåtformning och isostatisk pressning. Företaget är representerat i 35 länder och har levererat mer än 1 800 maskiner till kunder i hela den industrialiserade världen. Kompaktering av 3D-printade metalliska komponenter är en växande marknad. Kunderna är leverantörer av högpresterande printade komponenter för kunder inom bland annat flyg- och rymdindustri och energi- och fordonssektorn. Värmebehandling (en typ av härdning) av komponenter ger förbättrade egenskaper. Nyare pressar har möjligheter för snabb avkylning och man kan då kombinera HIP och värmebehandling i samma process.

 Quintus Technologies huvudkontor på Finnslätten. Foto: Dependability i Wikimedia Commons  (CC BY 4.0).  HIP press med värmebehandling. Foto: Quintus Technologies  (CC BY 4.0).

Text från Wikipedia, utdrag ur artikel  Quintus Technologies, skriven av Dependability, licensierad enligt Creative Commons  (CC BY-SA 3.0).


Tillbaka till toppen