Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Denna artikel "Standardisering - intressant och utmanande" ligger under Internetboken / Berättelser & anekdoter.

Standardisering - intressant och utmanande

En artikelserie i sex delar av Sören Bååth, publicerad 2015. Inledning av Ulf Kjellsson

Läs Sörens berättelser:

 Del 1: Standardiseringsarbete - en arbetsrelaterad hobby.
 Del 2: Min introduktion till SC 17 B.
 Del 3: Temperament i IEC-arbete.
 Del 4: Värdet av handgriplighet som argument i IEC-arbete.
 Del 5: Hur strömställare inte blev svick men elkopplare.
 Del 6: En oväntad invitation i Adelaide.
 Del 7: Standardisering av vägguttag - en omöjlig dröm?

Inledning

Standardisering handlar om att komma överens på svensk och internationell nivå om begrepp, definitioner och metoder. Inom elektrotekniska området leds detta av International Electrotechnical Commission  IEC. Den svenska nationella kommittéen heter Svensk Elstandard  SEK.

Som expert inom ett område kan man bli medlem av en teknisk kommitté (TC) eller en undergrupp (SC) i Sverige och / eller utomlands. Varje kommitté har ett ansvarsområde. Sören Bååth var medlem i SC17B Low-voltage switchgear and controlgear (Kopplingsapparater för upp till 1000 volt). Han var ordförande i SC17B i 21 år. Anmärkning: SC17B heter numera SC121A.

Circuit breaker 50A Kopplingsapparat, 50A. Källa: Wikipedia Commons, licens CCBY SA 3.0.

Faktaruta: Om IEC och standardisering
- IEC skapades 1906 och är det äldsta internationella standardiseringsorganet
- IEC standardiserar allt elektriskt
- ISO standardiserar resten
- Tekniska kommittéer (TC) gör jobbet
- TC17 tar fram internationella standarder rörande specifikationer för kopplingsapparater (circuit-breakers, switches, contactors, starters, disconnectors, busbars and any switchgear assemblies, with exception of those for domestic and similar use).

Titta gärna på denna fascinerande interaktiva film om IEC och elektroteknisk utveckling :  Techline: Thinkers through the ages
1906 – 2006 The electric century
Technical committes
Inventors, scientists
Technologies

Varje arbetsområde ansvarar för ett antal standarder, i fallet 17A sex stycken. Livstiden för en standard är fem till tio år, sedan ska det göras en bedömning om den kan förlängas eller behöver omarbetas. Arbetsgruppen beaktar önskade ändringar och kommer överens om ny utformning. Dokumentet sänds för granskning i tre olika steg, med möjlighet för kommentarer. Slutligen sker en global omröstning, och den nya versionen godkänns för publicering och utgivning om minst 67% röstar för och högst 25% röstar emot.

Sören berättar om sina upplevelser i standardiseringsarbetet. Han började som medlem och avancerade till global ledare för grupp 17, en befattning han behöll vid sidan om sitt ordinarie arbete i 40 år. Det är en typisk företeelse för den första vågen av specialister som från grunden utarbetade de första standarderna. Senare blev arbetet lättare med bara mindre ändringar av befintliga standarder.

Att arbeta med standardisering är ett spännande och utmanande uppdrag. Man möter människor med intresse och kunskap inom samma område som en själv. Man har möten på olika ställen i hela världen. Därigenom får man impulser och kan lära sig vilka olika användningsområden som finns.

Det finns ett uttryck som säger: ”Join IEC and see the world”.

Publicerade mellan 2015-04-30 och 2015-06-14, del 4 och 6 den 2016-12-02, del 7 2018-02-22.


Denna artikel är licensierad enligt Creative Commons CC BY 4.0.