Hem till  Industrihistoriska föreningen i Västerås.

Denna artikel "Tillberga järnvägsverkstäder" ligger under Internetboken / Andra storföretag.

Tillberga järnvägsverkstäder 1919 -- 2004.

Glimtar ur en järnvägsepok.
Bok utgiven av Lars-Eric Johansson 2005.

Bokens tillkomst

Lars-Eric Johansson började sin bana som elevingenjör vid ASEA 1963. Efter några år övergick han till IT-branschen och IBM:s försäljningsorganisation. Han bytte inriktning efter 35 år och utbildade sig till byggnadsantikvarie. Han skulle göra en slutuppsats i dessa studier och valde då att göra en rapport om järnvägsindustrin i Tillberga. Det var då, 2004, beslutat att lägga ner verksamheten så det var läge att sammanfatta historien som startade 1919. Du kan här läsa hela rapporten som omfattar ca 120 sidor i A4-format och innehåller ca 120 bilder varav 30 i färg.

Om järnvägsindustrin i Tillberga

I Tillberga, strax utanför Västerås ligger verkstäder för underhåll av rullande järnvägsmateriel (ånglok, ellok och vagnar). Tillbergaverkstäderna byggdes upp med start 1917 och var verksamma till nedläggningen 2004. I boken skildras anläggandet och byggandet av de olika verkstäderna: lokverkstad och vagnverkstad, samt kringutrustning, till exempel ett vattentorn som sedermera kunde avvecklas. Under andra världskriget tillverkades träkol för gengasdrift av bilar samt tillverkades torvkulor för att elda i loken när kol var bristvara. Ägarna SWB (Stockholm Westerås Bergslagen Jernvägar), senare SJ var aktiva i samhällsbyggandet i Tillberga för att måna om den egna personalen.

Tillberga lokverkstad Ånglokomotiv byggt i Tillberga
Lokverkstaden i Tillberga (2004). Foto L-E Johansson Ånglokomotiv av typ H3 med serienummer 56. Detta lok byggdes i Tillberga 1931. Foto Hubbo hembygdsförening
Montering av hjulring på hjulpar Montering av ny hjulring. Hjulen hade en påkrympt slitbana 75 mm tjock. Genom ojämnt slitage fick de svarvas om då och då. Efter 5-6 omsvarvningar hade tjockleken gått ner till ca 40 mm och då var det dags att byta hjulring. Ringarna satt med krymppassning och för uppvärmning användes en elektrisk ringvärmare. Foto VLTs arkiv.

Om Carl Henning

Ett särskilt kapitel avhandlar ingenjören, arkitekten och samhällsbyggaren Carl Henning. Han hade stor betydelse under uppbyggnaden av Tillbergaverkstäderna, men huvudsakligen verksam i Västerås. Han var bland annat styrelseordförande i Tekniska verken och byggnadsnämnden i Västerås.

Läs boken om Tillberga järnvägsindustrier

Boken Tillberga järnvägsindustrier finns här i form av en pdf-fil på nästan 100 Mb. Det kan ta tid att öppna filen vilket beror på internetuppkopplingen, (för ADSL med "upp till 8 Mb/s" tar det ca 2 minuter att öppna). Du kommer åt den genom att klicka på bilden på omslaget nedan.