Industrihistoriska föreningen i Västerås

Förtroendevalda för år 2019

 

Styrelsen för år 2019, från vänster: Henrik Tengstrand, Lennarth Jäder, Oiva Berg, Sören Bååth, Gunnel Lundin, Lars Henning, Ulf Kjellsson. Förutom de i bilden ingår Karl Axel Jacobsson och Clas Lundberg i styrelsen.

Foto taget 2019 av Lennarth Jäder. Licens: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Sören Bååth, ordförande
Djäknegatan 13 A
722 15 Västerås
Tel: 021-14 82 20
e-post: soren.baath@gmail.com
Henrik Tengstrand, vice ordförande
Kyrkbacksgatan 8
722 15 Västerås
Tel: 070-584 45 45
e-post: h.tengstrand@gmail.com
Gunnel Lundin, sekreterare
Funkisgatan 2
72346 Västerås
Tel: 070-787 68 72
e-post: jamgunnel@gmail.com
Lars Henning, kassör
Mimergatan 4
72209 Västerås
Tel: 070-591 18 82
e-post: vera.lars@hotmail.com
Karl Axel Jacobsson, ledamot
Abborregatan 10
723 49 Västerås
Tel: 021–80 45 61
e-post: karl-axel.jacobsson@telia.com
Lennarth Jäder, ledamot
Pilbogatan 4B
72461 Västerås
Tel: 073-314 40 61
e-post: lennarth.jader@telia.com
Ulf Kjellsson, ledamot
Gråbensgatan 6
72245 Västerås
Tel: 070-278 40 40
e-post: ulfkjellsson@hotmail.com

Ersättare

Clas Lundberg
Hasselvägen 6
724 60 Västerås
Tel: 021-13 30 49
e-post: clas@stradis.se
Oiva Berg
Relävägen 9
730 60 Ramnäs
Tel: 0702-567 068
e-post: oiva.berg@telia.com

Revisorer

Leif Karlsson
Tel: 070-029 21 90
e-post: info@plusultra.se
Owen Olofsson
Tel: 070-243 38 76
e-post: owen.olofsson@gmail.com

Ombud till hembygdsförbundet

 
Sören Bååth Gunnel Lundin
Ulf Kjellsson

Valberedning

 
Lars Mjörning, sammankallande
Stora gatan 2
722 09 Västerås
Tel: 076-776 64 20
e-post: lars.mjorning@telia.com
Hans Stackegård
Biskopsgatan 6 A
722 11 Västerås
Tel: 021-13 26 00
e-post: hans.stackegard@gmail.com

N.N. vakant