Industrihistoriska föreningen i Västerås

Förtroendevalda för år 2018

 

Styrelsen för år 2018, från vänster: Lennarth Jäder, Lars Henning, Ulf Kjellsson, Göran Stenson, Sören Bååth, Karl-Axel Jakobsson, Gunnel Lundin, Clas Lundberg, Oiva Berg.

Foto taget 2017 av Lennarth Jäder. Licens: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Sören Bååth, ordförande
Djäknegatan 13 A
722 15 Västerås
Tel: 021-14 82 20
e-post: soren.baath@gmail.com
Göran Stenson, vice ordförande
Kungsängsgatan 17 B
722 10 Västerås
Tel: 070-722 45 00
e-post: goranstenson@netscape.net
Gunnel Lundin, sekreterare
Funkisgatan 2
72346 Västerås
Tel: 070-787 68 72
e-post: jamgunnel@gmail.com
Lars Henning, kassör
Mimergatan 4
72209 Västerås
Tel: 070-591 18 82
e-post: vera.lars@hotmail.com
Karl-Axel Jacobsson, ledamot
Abborregatan 10
723 49 Västerås
Tel: 021–80 45 61
e-post: karl-axel.jacobsson@telia.com
Lennarth Jäder, ledamot
Pilbogatan 4B
72461 Västerås
Tel: 073-314 40 61
e-post: lennarth.jader@telia.com
Ulf Kjellsson, ledamot
Gråbensgatan 6
72245 Västerås
Tel: 070-278 40 40
e-post: ulfkjellsson@hotmail.com

Ersättare

Clas Lundberg
Hasselvägen 6
724 60 Västerås
Tel: 021-13 30 49
e-post: clas@stradis.se
Oiva Berg
Relävägen 9
730 60 Ramnäs
Tel: 0702-567 068
e-post: oiva.berg@telia.com

Revisorer

Leif Karlsson
Tel: 070-029 21 90
e-post: info@plusultra.se
Owen Olofsson
Tel: 070-243 38 76
e-post: owen.olofsson@gmail.com

Ombud till hembygdsförbundet

 
Sören Bååth Gunnel Lundin
Ulf Kjellsson

Valberedning

 
Lars Mjörning, sammankallande
Stora gatan 2
722 09 Västerås
Tel: 076-776 64 20
e-post: lars.mjorning@telia.com
Hans Stackegård
Biskopsgatan 6 A
722 11 Västerås
Tel: 021-13 26 00
e-post: hans.stackegard@gmail.com

N.N. vakant