Industrihistoriska föreningen i Västerås

Förtroendevalda för år 2019

 

Styrelsen för år 2019, från vänster: Henrik Tengstrand, Lennarth Jäder, Oiva Berg, Sören Bååth, Gunnel Lundin, Lars Henning, Ulf Kjellsson. Förutom de i bilden ingår Karl Axel Jacobsson och Clas Lundberg i styrelsen.

Foto taget 2019 av Lennarth Jäder. Licens: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Sören Bååth, ordförande

Henrik Tengstrand, vice ordförande

Gunnel Lundin, sekreterare

Lars Henning, kassör

Karl Axel Jacobsson, ledamot

Lennarth Jäder, ledamot

Ulf Kjellsson, ledamot

Ersättare

Clas Lundberg

Oiva Berg

Revisorer

Leif Karlsson

Owen Olofsson

Ombud till hembygdsförbundet

Sören Bååth

Gunnel Lundin

Ulf Kjellsson

Valberedning

Lars Mjörning, sammankallande

Hans Stackegård

N.N. vakant